Ruský jazyk_tématické okruhy a doporučená beletrie ústní části zkoušky

Témata ke všeobecné státnici z ruského jazyka

1. Povolání

zaměstnání, druh činnosti, nová povolání, odměňování apod.

2. Vzdělání
systém vzdělávání v RF, reforma systému vzdělávání. Systém jednotných státních zkoušek.

3. Volný čas a sport
zájmy, hobby, historie olympijských her, zimní a letní druhy sportů, známí sovětští a ruští sportovci.

4. Město a městská doprava
vyprávění o historii a pamětihodnostech vybraného ruského města, historie vzniku prvního sovětského metra.

5. Doprava
druhy dopravy, historie vzniku Severní mořské cesty, Transsibiřské magistrály, BAMu, orientace na mapě.

6. Ruská kuchyně
ruská národní jídla a nápoje, rozdíly mezi českou a ruskou kuchyní, pohovořit o receptu libovolného ruského jídla.

7. Cestování, odpočinek
vyprávění o nejznámějších ruských lázních RF s ukázkou na mapě.

8. Zeměpis Ruska
rozloha, hranice, moře, řeky, hory, geografická pásma, autonomní republiky.
9. Sociální politika
penze, podpory v nezaměstnanosti, úlevy, benefity, porodné a mateřské dávky.

10. Lékařská péče
zdravotní péče, úspěchy ve zdravotnictví, známí ruští lékaři.

11. Hudba
hudební žánry, známí ruští skladatelé a jejich díla, historie vzniku «Velké hromady».

12. Výtvarné umění
styly a žánry výtvarného umění, známí ruští umělci a jejich obrazy, Skupina umělců-„peredvižniků“, největší ruské galerie a muzea.

13. Kinematograf
historie vzniku ruského filmu, známí filmový režiséři a jejich filmy.
14. Divadlo, balet
(vznik divadla v Rusku, známí dramatičtí spisovatelé a jejich hry, představitelé baletního umění).

15. Ekonomika a průmysl
velká průmyslová města v Rusku, naleziště a dobývání užitečných nerostů a surovin, ekonomické reformy poslední doby.

16. Zemědělství
zemědělská odvětví, orientace na mapě, kde se pěstuje jaká kultura.
17. Historie Ruska
pohovořit o zvoleném období z ruské historie podle vlastní úvahy.

18. Ekologie
životní prostředí včera a dnes, ekologické problémy Ruska.

19. Stát
politický systém, státní symboly.

20. Svátky
státní, národní a rodinné.

21. Ruská a sovětská literatura
klasická a současná, ruští a sovětští spisovatelé a jejich díla, nositelé Nobelových cen v oblasti literatury.

doporučená četba z ruské literatury

1)                  Лермонтов, М. Ю.: Герой нашего времени. Praha 2007, 197 s.

2)                  Гоголь, Н. В.: Записки сумасшедшего. Praha 2008, 167 s.

3)                  Пушкин, А. С.: Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Praha 2007, 237 s.

4)                  Пастернак, Б. Л.: Доктор Живаго. СПб. 2006, 763 s.

5)                  Солоухин, В. А.: Собрание сочинений в четырёх томах. т. 2 (525 s.), 4 (511 s.). М. 1984.

6)                  Чехов, А. П.: Толстый и тонкий. Рассказы. Москва 1985, 397 s.

7)                  Рыбаков, А. Н.: Дети Арбата. Москва 1988, 539 s.

©Copyright 2010 JAZYKOVÁ ŠKOLA PŘI VŠERS, MENU (RSS), Komentáře (RSS).