Ruský jazyk_tématické okruhy ústní části zkoušky

Ruský jazyk_tématické okruhy ústní části zkoušky

1. Rodina
Pohovořte o členech rodiny a typech příbuzenských vztahů.

2. Denní program
Pohovořte o svém denním programu ve všedních i svátečních dnech.

3. Zevnějšek a povaha člověka
Popište zevnějšek a povahu svých přátel, členů rodiny.

4. Povolání
Jaká povolání znáte? Co děláte Vy a rodinní příslušníci?

5. Vzdělání
Pohovořte o vzdělání, jakého jste dosáhli, o školách i vysokých, kde jste studovali, o předmětech, systému známkování, výuce.

6. Volný čas
Pohovořte o svých zájmech, zálibách, jak trávíte volné dny.

7. Město nebo vesnice
Pohovořte o svém bydlišti, infrastruktuře města: návštěva obchodů, restaurací, pošty, banky, kadeřníka, čistírny, opravny.

8. Dům nebo byt
Popište své obydlí, nábytek, vybavení.

9. Doprava
Pohovořte o jednotlivých druzích dopravy, systému plateb za cestu městskou dopravou v jednotlivých druzích dopravy. Co využíváte Vy? Co víte o metru v Praze a v Moskvě?

10. Stravování
Pohovořte o tom, jak se stravujete, o svých oblíbených jídlech, nápojích.

11. Móda
Pohovořte o tom, jaký máte vztah k módě, druzích ženského a mužského odívání, obouvání, doplňcích

12. Dovolená, cestování
Pohovořte o své dovolené, prázdninách, zda cestujete s oblibou, jak se připravujete na dovolenou, co si berete s sebou na cestu.

13. Sport
Pohovořte o svém vztahu ke sportu, zimních a letních sportech.

14. Zdraví
Pohovořte o návštěvě lékaře, o druzích onemocnění a jejich léčení, zdravém stylu života.

15. Okolní prostředí
Pohovořte o ochraně životního prostředí, o ekologickém hnutí, živočiších a rostlinstvu.

16. Počasí
Pohovořte o ročních obdobích, o počasí v různých obdobích roku.

17. Kultura
Pohovořte o Vaší návštěvě divadla, kina, obrazárny, vyjmenujte jednotlivé filmové žánry.

18. Svátky
Pohovořte o svátcích, které znáte a jak si je připomínáte a slavíte.

©Copyright 2010 JAZYKOVÁ ŠKOLA PŘI VŠERS, MENU (RSS), Komentáře (RSS).