Roční kurz češtiny

1)      Roční intenzívní jazykový kurz češtiny: student si osvojí celý systém české gramatiky, odpovídající množství lexika, frazeologizmů a větnou skladbu. Studenti, kteří se zapsali do kurzu z důvodů pracovních a jiných, budou jazykově vybaveni pro své záměry komunikovat česky v nejrůznějších denních situacích.

Student, který nastoupí do kurzu jako začátečník, může při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně B1.

  • 5 hodin intenzivní výuky češtiny každý pracovní den v dopoledních hodinách (9:00-13:25 hod.)
  • 2 hodiny individuálních konzultací odpoledne (14:00-15:30 hod.)
  • 10–14 studentů ve skupině
  • Do kurzu může nastoupit student na jakékoliv jazykové úrovni a je podle výsledku rozřazovacího testu zařazen do příslušné skupiny.
  • Kurz je při splnění všech studijních povinností ukončen zkouškou a získáním certifikátu.

Cena kurzu: 2180  EUR

V ceně kurzu jsou zahrnuty poplatky za výuku češtiny v rozsahu 25 hodin týdně včetně základních učebních materiálů. Kurz je ukončen zkouškou a získáním certifikátu.

 

 

Intenzivní kurz v letním období

Intenzivní šestitýdenní kurz češtiny v letním období je zaměřený na jazyk a komunikaci. V průběhu kurzu se rovnoměrně dbá na komunikaci mluvenou i psanou, procvičuje se čtení s porozuměním a poslech.

Kurz koresponduje se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Student, který nastoupí do kurzu jako začátečník, může při splnění všech studijních povinností dosáhnout úrovně A1.

Cena kuzu: 480 EUR

V ceně kurzu jsou zahrnuty poplatky za výuku češtiny v rozsahu 25 hodin týdně včetně základních učebních materiálů. Kurz je ukončen zkouškou a získáním certifikátu. Na konci kurzu je možné složit certifikovanou zkoušku z češtiny se slevou pro účastníky kurzu.

 
©Copyright 2010 JAZYKOVÁ ŠKOLA PŘI VŠERS, MENU (RSS), Komentáře (RSS).